Archive for augusti, 2012

Törs man äta strömming?

augusti 21, 2012

Tveksamt, tyvärr. Inte bara gravida och små babysar ska vara försiktiga utan även alla, barn som vuxna, som ännu inte fött sina barn ska undvika strömming. Två tre gånger om året är en maxgräns enligt SLV. Vi andra får rådet att äta strömming högst 1 gång per vecka.

Strömming innehåller så mycket dioxin och dioxinliknande PCB att den inte får säljas i resten av EU. Sverige , Finland och Baltikum har ett undantag. Här är det tillåtet att sälja och äta strömming. Men bara om Livsmedelsverken upplyser oss om riskerna! Så undrar någon om varför strömmingens gifter just nu är på tapeten så beror det på att SLV insett sin skyldighet. Lite sent kanske, undantaget är gammalt.

Varför ska man då vara rädd? Dioxin och PCB är kraftiga och livsfarliga miljögifter som i höga halter kan påverka vårt immunförsvar, hormonsystemen, centrala nervsystemet och hjärnan, ge beetendeförändringar  och misstänks påverka vår möjlighet att få barn. Gifterna ökar också risken för att få cancer.  Riktigt trista gifter med andra ord…

Och höga halter innehåller den mesta strömmingen fiskad i Bottenhavet och Bottenviken. I synnerhet om strömmingen är längre än 17 cm och är fiskad på sommaren. I vattnen från norra Stockholms skärgård upp till Hudiksvall simmar den strömmingen som innehåller mest gift. I egentliga och södra Östersjön är problemet mycket mindre, om ens något problem.  Och när strömmingen byter namn till sill söder om Kalmarsund kan även gravida njuta den utan risk.

Ursprungsmärkning dvs var strömmingen är fiskad har många mindre fiskare och konsumenter frågat efter. Synd att inte äta denna billiga fisk med så mycket nyttiga näringsämnen i form av Omega 3 och Vitamin D om det är ”giftfri”. För det är stora lokala skillnader (se ovan).  Men grossister, bransch och myndigheter menar att en tillförlitlig urspungsmärkning är omöjligt att genomföra…

Varifrån kommer då dioxin, PCB och andra gifter i strömmingen? Gamla industrisynder brukar man säga. Närmare bestämt från från pappers- och skogsindustri, gruvor men också från annan tung industri, kemikalieframställning och sopförbränning. Problemet med både dioxin och PCB är att de mycket långlivade i miljön och fettlösliga. Med åren lagrar människan in gifterna i kroppen… Och även den som passerat 60-70 strecket fick dioxinstinn strömming som barn.

Förutom länkarna ovan kan det vara intressant att kolla på nyttigfisk från SLV. Där man kan läsa att även annan fet fisk främst lax från Östersjön inklusive Bottenhavet och Bottenviken men också röding, öring, sik från Vänern, Vättern ska man vara försiktigt med. Trist